Zarejestruj się

Zachęcamy do darmowej rejestracji jako Oferent. Dzięki temu uzyskają Państwo możliwość składania ofert na publikowane przez nas zapytania.

Zarejestruj

Zastrzeżenia prawne

Informacje ogólne

Właścicielem oraz operatorem serwisu www.zakupy.mz.pl jest firma MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, celem niniejszego serwisu jest przedstawianie informacji związanych z działalnością firmy.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do całej koncepcji serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu firmy są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody firmy MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

Odpowiedzialność

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia użytkowników. Ewentualne ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.

Ochrona prywatności

Serwis Internetowy MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie gromadzi danych osobowych użytkowników przebywających na stronach serwisu, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies” (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia użytkownika z witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na stronach serwisu, umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników oglądających serwis, nie są natomiast wykorzystywane przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie platformy zakupowej jest MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Dubois 16 („Administrator”).

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora. Listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Mostostal Zabrze, ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: .

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu założenia konta na platformie zakupowej, rozpatrzenia oferty i realizacji zamówienia na podstawie zgody wyrażonej przy rejestracji na platformie zakupowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcami danych będą podmioty przetwarzające zajmujące się obsługą platformy zakupowej, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania konta na platformie zakupowej i każdorazowego korzystania z platformy zakupowej. Dane osobowe zostaną trwale usunięte w razie braku korzystania z platformy zakupowej przez okres 6 miesięcy od daty ostatniego logowania na platformę zakupową.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla założenia konta na platformie zakupowej i korzystania z platformy zakupowej.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.

Wykonanie Serwisu:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl

www.intracom.pl ;
tel. 032 351 82 50

Wspomagany przez autorski System Zarządzania Treścią InCMS.

Logowanie do systemu

X